Vīzas/

Vīza uz Baltkrieviju Vīza uz Baltkrieviju

VĪZA UZ BALTKRIEVIJU

No 03.04.2022 lidz 31.12.2022 iebraukšana Baltkrievijā Latvijas iedzīvotājiem bez vīzas

LR PILSOŅIEM UN NEPILSOŅIEM NOFORMĒŠANAS LAIKS
8 d.d. 4 d.d.
 
PRIVĀTA VĪZA
Vienreizēja viesu vīza līdz 30 dienām 60 EUR 95 EUR
Divreizēja viesu vīza līdz 30 dienām 60 EUR 95 EUR
Daudzkārtēja viesu vīza uz 1 gadu* 65 EUR
100 EUR

Bērniem (pilsoņi) līdz 12 g. 
Bērniem (nepilsoņi) līdz 6 g.

22 EUR 23 EUR
Daudzkārtēja uz 1 gadu 80 EUR**
115 EUR**
     
 
TŪRISMA VĪZA 8 d.d. 4 d.d.
Tikai ar viesnīcas apstiprinājuma vēstuli (uz veidlapas ar zīmogu un parakstu)
Vienreizēja tūrisma vīza līdz 10 dienām 59 EUR 95 EUR
Bērniem (pilsoņi) līdz 12 g. 
Bērniem (nepilsoņi) līdz 6 g.
22 EUR 23 EUR
 
NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI:
 • pase (ar derīguma termiņu ne mazāk par 90 dienām pēc vīzas termiņa beigas,  vismaz 2 brīvas lappuses vīzu sadaļā)

 •  1 fotogrāfija  (35 х 45 mm,  krāsaina uz baltā fonā, palielināta seja 70-80% no fotogrāfijas, ne vecāk par 6 mēnešiem). piemērs

 • anketa (aizpildās uz vietas), Jūsu ērtībai varat aizpildīt iepriekš, anketa

 • apdrošināšana (noformējam uz vietas, cena 0,45 € /dienā)

Peronām, kas ir dzīmušas pēc  11.11.1991 jebkurās vīzas noformēšanai ir jāuzrāda dzīmšanas apliecību (vecāku pases kopijas - pēc pieprāsijuma)

Tranzīta vīzai ir nepieciešama vīza uz galamērķa valsti.

Ja vīza uz galamērķa valsti nav vajadzīga, nepieciešams iesniegt vienu no sekojošiem dokumentiem:

-        biļetes, vai transportlīdzekļa apdrošināšanas polise, kas darbojas galamērķa valsts teritorijā

-        līgums vai vienošanas, kas paredz iebraukšanu galamērķa valstī

-        nosūtošas organizācijas iesniegums

-        apliecinājums par patstāvīgu dzīvesvietu vai darbu galamērķa valstī

-        apliecinājums par īpašumtiesībām (nekustamais īpašums) galamērķa valstī

-        apliecinājums par radinieku dzīvošanu vai apbedīšanu galamērķa valstī

-        citi dokumenti, kas apliecina ceļojuma mērķus un brauciena datumus

* Lai noformēt komercvīzu līdz 90 dienām ir jāuzrada:
- vēstules petīcijas kopiju no firmas Baltkrievijā piemērs;
- Latvijas- Baltkrievijas uzņēmumu sadarbības līguma kopiju. Kopijai jābūt apstiprinātai ar Latvijas uzņēmuma zīmogu.  Līguma derīguma termiņām jābūt ne mazāk par pieprasītas vīzas termiņu;
- izziņu no darba vietas.                                                                                                     


 ** Lai noformēt komercvīzu līdz 180 dienām 1 gada laikā ir jāuzrada:
- vēstules petīcijas oriģinālu no uzņēmuma Baltkrievijā; piemērs
- Latvijas- Baltkrievijas uzņēmumu sadarbības līguma kopiju. Kopijai jābūt apstiprinātai ar Latvijas uzņēmuma zīmogu.  Līguma derīguma termiņām jābūt ne mazāk par pieprasītas vīzas termiņu;
- izziņu no darba vietas.
 

KRAVAS AUTOMAŠĪNAS  VADĪtĀJIEM

LATVIJAS AUTO ASOCIĀcijas biedriem
8 d.d. 4 d.d.
Daudzkārtēja uz 3 mēnešiem 75 EUR 110 EUR
Daudzkārtēja uz 1 gadu 80 EUR
115 EUR
 
NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI:
 • pase (ar derīguma termiņu ne mazāk par 90 dienām pēc vīzas termiņa beigas,  vismaz 2 brīvas lappuses vīzu sadaļā)

 • 1 fotogrāfija  (35 х 45 mmkrāsaina uz baltā fonā, palielināta seja 70-80% no fotogrāfijas, ne vecāk par 6 mēnešiem). piemērs

 • anketa (aizpildās uz vietas)

 • apdrošināšana (noformējam uz vietas, uz 3 mēnešiem no 13,50 Eur, uz gadu no 20 Eur)

 • tehniskas pases un vadītāja apliecības kopijas

 • 2018 g. izmantotas vīzas kopija

 • vēstule no Latvijas Auto (varām noformēt paši – precizējiet pa tālr. 67 214 106)