Vīzas/

Vīza uz Baltkrieviju Vīza uz Baltkrieviju

VĪZA UZ BALTKRIEVIJU

 
LR PILSOŅIEM UN NEPILSOŅIEM NOFORMĒŠANAS LAIKS
5 d.d. 2 d.d.
 
PRIVĀTA VĪZA
Vienreizēja viesu vīza līdz 30 dienām 34 EUR 60 EUR
Divreizēja viesu vīza līdz 30 dienām 43 EUR 78 EUR
Daudzkārtēja viesu vīza līdz 30 dienām 69 EUR 129 EUR
Daudzkārtēja viesu vīza uz 1 gadu* 75 EUR
135 EUR

Bērniem līdz 6 g. 

7 EUR 8 EUR uz 3 mēnešiem 80 EUR * 140 EUR*
Daudzkārtēja uz 1 gadu 85 EUR**
145 EUR**
     
 
TŪRISMA VĪZA 3 d.d. 2 d.d.
Tikai ar viesnīcas apstiprinājuma vēstuli (uz veidlapas ar zīmogu un parakstu)
Vienreizēja tūrisma vīza līdz 10 dienām 35 EUR 60 EUR
Bērniem līdz 6 g. 7 EUR 8 EUR
 
NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI:
 • pase (ar derīguma termiņu ne mazāk par 90 dienām pēc vīzas termiņa beigas,  vismaz 2 brīvas lappuses vīzu sadaļā)

 •  1 fotogrāfija  (35 х 45 mm,  krāsaina uz baltā fonā, palielināta seja 70-80% no fotogrāfijas, ne vecāk par 6 mēnešiem). piemērs

 • anketa (aizpildās uz vietas), Jūsu ērtībai varat aizpildīt iepriekš, anketa

 • apdrošināšana (noformējam uz vietas, cena 0,35 € /dienā)

Peronām, kas ir dzīmušas pēc  11.11.1991 jebkurās vīzas noformēšanai ir jāuzrāda dzīmšanas apliecību (vecāku pases kopijas - pēc pieprāsijuma)

Tranzīta vīzai ir nepieciešama vīza uz galamērķa valsti.

Ja vīza uz galamērķa valsti nav vajadzīga, nepieciešams iesniegt vienu no sekojošiem dokumentiem:

-        biļetes, vai transportlīdzekļa apdrošināšanas polise, kas darbojas galamērķa valsts teritorijā

-        līgums vai vienošanas, kas paredz iebraukšanu galamērķa valstī

-        nosūtošas organizācijas iesniegums

-        apliecinājums par patstāvīgu dzīvesvietu vai darbu galamērķa valstī

-        apliecinājums par īpašumtiesībām (nekustamais īpašums) galamērķa valstī

-        apliecinājums par radinieku dzīvošanu vai apbedīšanu galamērķa valstī

-        citi dokumenti, kas apliecina ceļojuma mērķus un brauciena datumus

* Lai noformēt komercvīzu līdz 90 dienām ir jāuzrada:

- vēstules petīcijas kopiju no firmas Baltkrievijā.  piemērs
- Latvijas- Baltkrievijas uzņēmumu sadarbības līguma kopiju. Kopijai jābūt apstiprinātai ar Latvijas uzņēmuma zīmogu.  Līguma derīguma termiņām jābūt ne mazāk par pieprasītas vīzas termiņu;                                                                                                      

 ** Lai noformēt komercvīzu līdz 180 dienām 1 gada laikā ir jāuzrada:
- vēstules petīcijas oriģinālu no uzņēmuma Baltkrievijā; piemērs
- Latvijas- Baltkrievijas uzņēmumu sadarbības līguma kopiju. Kopijai jābūt apstiprinātai ar Latvijas uzņēmuma zīmogu.  Līguma derīguma termiņām jābūt ne mazāk par pieprasītas vīzas termiņu;
 

KRAVAS AUTOMAŠĪNAS  VADĪtĀJIEM

LATVIJAS AUTO ASOCIĀcijas biedriem
5 d.d. 2 d.d.
Daudzkārtēja uz 3 mēnešiem 80 EUR 140 EUR
Daudzkārtēja uz 1 gadu 85 EUR
145 EUR
 
NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI:
 • pase (ar derīguma termiņu ne mazāk par 90 dienām pēc vīzas termiņa beigas,  vismaz 2 brīvas lappuses vīzu sadaļā)

 • 1 fotogrāfija  (35 х 45 mmkrāsaina uz baltā fonā, palielināta seja 70-80% no fotogrāfijas, ne vecāk par 6 mēnešiem). piemērs

 • anketa (aizpildās uz vietas)

 • apdrošināšana (noformējam uz vietas, uz 3 mēnešiem no 13,50 Eur, uz gadu no 20 Eur)

 • tehniskas pases un vadītāja apliecības kopijas

 • 2018 g. izmantotas vīzas kopija

 • vēstule no Latvijas Auto (varām noformēt paši – precizējiet pa tālr. 67 214 106)