Mēs turpināsim strādāt attālināta režīmā no 20.03.2020 līdz 14.04.2020 !