Vīzas/

Autovadītāji

Kravas automobiļu vadītāju vīzas

 
 KRIEVIJA
Latvijas pilsoņiem 9 d.d. 4 d.d. Nepieciešamie dokumenti:
Vienreizēja vai Divreizēja vīza līdz 3 mēnešiem 95 EUR 155 EUR
-pase ( jābūt ne mazāk kā 2 tīrām lappusēm, kas paredzētas vīzām, pases derīguma terniņs ir jābūt ne mazāks kā 6 mēneši pēc pieprasītās vīzas termiņa beigām) 
- viena krāsainā fotogrāfija (izmērs 35х45 mm,  anfass, uz vienmērīga gaiša fona)
-anketas dati (autovadītāja pieraksts )
- medicīniskās apdrošināšanas polise (tiek noformēta uz vietas, no EUR 10)
- autovadītāja tiesību kopija (no abām pusēm)
- auto tehniskās pases kopija  (no abām pusēm)
- vēstule no Latvijas Auto (varam noformēt paši, informāciju precizējiet pa t. 67 214 042)

Daudzkārtēja
vīza uz 1 gadu
(ja ir iepriekšēja vīza un ieceļošanas/izceļošanas zīmogi
pēdējo 12 mēnešu laikā)

Vīzas pārnešana (no vecas pases uz jauno)
95 EUR -
 
 BALTKRIEVIJA
Latvijas Auto biedriem 5 d.d. 2 d.d. Nepieciešamie dokumenti:
Vienreizēja līdz 10 dienām 35 EUR 60 EUR
- pase (jābūt ne mazāk kā 2 tīrām lappusēm, kas paredzētas vīzām, pases derīguma termiņš ir jābūt ne mazāks kā 90 dienas pēc pieprasītās vīzas termiņa beigām)  
- viena krāsainā fotogrāfija (izmērs 35х45 mm,  anfass, uz vienmērīga gaiša fona; 70-80% no fotogrāfijas jābūt redzamai sejai) piemērs:
- anketa (tiek aizpildīta uz vietas)
- medicīniskās apdrošināšanas polise (tiek noformēta uz vietas EUR 0,35/1 dienā; uz 3 mēnešiem no EUR 13, uz gadu no EUR 22) 
*dokumentu saraksts daudzkārtējai vīzai: 
-autovadītāja tiesību un auto tehniskās pases kopija
-vēstule no Latvijas Auto (varam noformēt paši, informāciju precizējiet pa t. 67 214 106)
 -jābūt jebkurai izlmantotai vīzai , kas izdota 2016.gadā 
Divreizēja līdz 15 dienām  46 EUR 80 EUR
Daudzkārtēja uz 3 mēnešiem * 80 EUR 140 EUR
Daudzkārtēja uz 1 gadu* 85 EUR 145 EUR
 
Nav Latvijas Auto biedri, vai nav vīzas izdotas 2016. gadā 5 d.d. 2 d.d. Nepieciešamie dokumenti:
Vienreizēja līdz 10 dienām 35 EUR 60 EUR
- pase (jābūt ne mazāk kā 2 tīrām lappusēm, kas paredzētas vīzām, pases derīguma termiņš ir jābūt ne mazāks kā 90 dienas pēc pieprasītās vīzas termiņa beigām)  
- viena krāsainā fotogrāfija (izmērs 35х45 mm,  anfass, uz vienmērīga gaiša fona; 70-80% no fotogrāfijas jābūt redzamai sejai) piemērs
- anketa (tiek aizpildīta uz vietas)
- medicīniskās apdrošināšanas polise (tiek noformēta uz vietas EUR 0,35/1 dienā; uz 3 mēnešiem no EUR 13, uz gadu no EUR 22) 

** Lai noformēt daudzkartēju vīzulīdz 90 dienām ir jāuzrada:

-vēstules petīcijas kopiju no firmas Baltkrievijāкопию   piemērs
*** Lai noformēt daudzkārtēju vīzu uz 180 diemān 1 gada laika ir jāuzrada:
-vēstules petīcijas oriģināls no Baltkrievijas firmas piemērs
-Latvijas - Bltkrievijas  uzņēmumu sadarbības līguma kopija, kas apstiprināta ar latvijas uzņēmuma zīmogu. Līguma darbības laikam ir jānosedz vīzas darbības laiks.
Divreizēja līdz 15 dienām 46 EUR 80 EUR
Daudzkārtēja līdz 90 dienām ** 80 EUR 140 EUR
Daudzkārtēja uz 180 dienam 1 gada laikā *** 85 EUR 145 EUR
 
Tranzītvīza 5 d.d. 2 d.d. Nepieciešamie dokumenti:
Vienreizēja 17 EUR 27 EUR
- pase (jābūt ne mazāk kā 2 tīrām lappusēm, kas paredzētas vīzām, pases derīguma termiņš ir jābūt ne mazāks kā 90 dienas pēc pieprasītās vīzas termiņa beigām)
- viena krāsainā fotogrāfija (izmērs 35х45 mm,  anfass, uz vienmērīga gaiša fona; 70-80% no fotogrāfijas jābūt redzamai sejai)piemērs:
- anketa (tiek aizpildīta uz vietas)
- medicīniskās apdrošināšanas polise (tiek noformēta uz vietas no EUR 1,5)
- vīza uz galamērķa valsti 
 
Lai saņemtu daudzkārtējo tranzītvīzu ar derīguma termiņu 1 gads , ja vīza uz trešo valsti nav nepieciešama, papildus jāiesniedz dokuments, kas apliecina daudzkārtēju braucienu nepieciešamību:
- līguma kopiju starp Latvijas un Krievijas  (vai Ukrainas) firmām , kas apstiprināta ar zīmogu (līguma darbības laikam ir jānosedz vīzas darbības laiks)
-garantijas vēstule no Latvijas kompānijas
Divreizēja 22 EUR 37 EUR
Daudzkārtēja 45 EUR 90 EUR
 
 UKRAINA
Latvijas nepilsoņiem 13 d.d. 2 d.d. Nepieciešamie dokumenti:
Vienreizēja vīza līdz 30 dienām * 110 EUR 200 EUR
- pase (jābūt ne mazāk kā 2 tīrām lappusēm, kas paredzētas vīzām, pases derīguma termiņš ir jābūt ne mazāks kā 90 dienas pēc pieprasītās vīzas termiņa beigām)
- viena krāsainā fotogrāfija (izmērs 35х45 mm,  anfass, uz vienmērīga gaiša fona; 70-80% no fotogrāfijas jābūt redzamai sejai)pie
- līguma kopiju starp Latvijas un Ukrainas firmām  (līguma darbības laikam ir jānosedz vīzas darbības laiks)
-autovadītāja darba līgums
-autovadītāja tiesību un auto tehniskās pases kopija
-izziņa no darba vietas ar darba algas uzrādīšanu 
- Latvijas firmas reģistrācijas apliecības kopija
 -Latvijas firmas kravas pārvadājumu licences kopija
-vēstule – lūgums no Latvijas firmas vīzas noformēšanai
- apdrošināšana EUR 0,35 / 1 dienā (tiek noformēta uz vietas)
Daudzkārtēja uz 1 gadu 230 EUR 430 EUR
* vienreizējai vīzai līguma kopija ar Ukrainas kompāniju nav nepieciešama


Trešdienas Ukrainas vēstniecības Konsulāra nodaļa nestrādā!
 
 KAZAHSTĀNA
Latvijas  nepilsoņiem   11 d.d. Nepieciešamie dokumenti:
     
- pase (jābūt ne mazāk kā 2 tīrām lappusēm, kas paredzētas vīzām, pases derīguma termiņš ir jābūt ne mazāks kā 6 mēneši pēc pieprasītās vīzas termiņa beigām) 
- viena krāsainā fotogrāfija (izmērs 35х45 mm,  anfass, uz vienmērīga gaiša fona)
- anketa (tiek aizpildīta uz vietas)
* noformēšanas termiņš 5 dienas (jānorāda uzaicinātāj puses organizācijas nosaukums un adrese)

**daudzkārtējai vīzai nepieciešams kravu pārvadājumu licences tulkojums krievu valodā (  varam noformēt paši, informāciju precizējiet pa t. . 67 214 106)
Tranzītvīzai nepieciešama vīza uz galamērķa valsti, garantijas vēstule no firmas,  autovadītāja tiesību kopija un tehniskās pases kopija.
 
Vienreizēja uz mēnesi   140 EUR
     
     
Daudzkārtēja uz 1 gadu **   295 EUR
Tranzītvīza
 
  5 d. d.
Vienreizēja   25 EUR
Divreizēja   45 EUR
Vīzu var noformēt pēc pases kopijas!
LR pilsoiem - bez vīzas līdz 30 d.
Ieceļošanai uz ilgāku laiku, vai uz darbu ir nepieciešāma vīza, lūdzam
precizēt pie mūsu konsultantiem 28 45 45 46

Trešdienas Kazahstānas konsulāra nodaļa nestrādā !
 
 UZBEKISTĀNA
Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem 6-8 d. d. Nepieciešamie dokumenti:
Vīza tiek noformēta pēc pases kopijas. Oriģināls nepieciešāms uz 2 pēdējām dienām!
- pase (jābūt ne mazāk kā 2 tīrām lappusēm, kas paredzētas vīzām, pases derīguma termiņš ir jābūt ne mazāks kā 3 mēneši pēc pieprasītās vīzas termiņa beigām) 
- viena krāsainā fotogrāfija (izmērs 35х45 mm,  anfass, uz vienmērīga gaiša fona)
- anketa (tiek aizpildīta uz vietas)
- garantijas vēstule
-izziņa no darba vietas krievu vai angļu valodā – uzaicinātāj organizācijas nosaukums un adrese  
 
 
Vienam braucienam uzturēšanās laiks ne ilgāk kā 20 dienas
Vienreizēja vīza 1 mēneša laikā  120 EUR
Divreizēja vīza 3 mēnešu laikā 150 EUR
Trīskārtēja vīza 3 mēnešu laikā 160 EUR
Četrkārtēja vīza 3 mēnešu laikā 170 EUR

Кonsulāra nodaļa strādā 3 dienas nedēļā: pirmdien, trešdien un piektdien!

Uzmanību!

Sakarā ar valūtas kursa izmaiņām cenas var mainīties, lūdzam precizēt pa tālr. 28-45-45-46, 27-093-630